Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Паяльщик 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією паяльщика 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основу процесу паяння та вимоги до деталі, вузла, виробу після паяння; будову паяльників та установок для індукційного або контактного нагрівання деталей; способи визначання температури нагрівання виробів для паяння; будову та принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів та апаратури, які застосовує для контролю паяння; вплив температури на структуру металів та сплавів та їх металеві властивості.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Паяє оловом, міддю, сріблом та іншими припоями деталі та вироби з різних металів та сплавів, складених у стик або внапуск, з товщиною металу до 1 мм, будь-якої довжини шва. Паяє складні за конфігурацією та відповідальні деталі, вузли, вироби з міцністю шва на розтягання понад 10 до 20 кг/кв.мм. Паяє апаратуру та прилади зі складними схемами у важкодоступних місцях, а також відповідальні вироби мідними припоями. Готує суміші до всіляких припоїв. Налагоджує апаратуру для паяльних робіт. Перевіряє якість паяння. Паяє в печах під час нагрівання деталей струмами високої частоти, електричною дугою та газовими пальниками під керівництвом паяльщика вищої кваліфікації.

Приклади робіт
Апаратура складна - паяння. Вузли "Дно годинникового корпусу" - паяння. Деталі та вузли голосових машинок труби, альта, тенора та баритона - паяння. Дріт зв'язувальний в статорах та роторах турбін - паяння сріблом. Змійовики - паяння. Косинці поворотні до масляних, водяних та повітряних труб - паяння мідним припоєм. Обойми - збирання та паяння. Півники колекторів, обмотка якоря машин потужністю понад 100 кВт - паяння олов'яними припоями. Сегменти алмазні та інші - паяння. Хрестовини, коліна, трійники з'єднання труб - паяння. Чайники, кофейники, молочники - паяння денців та носиків.