Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Гірник з попередження та гасіння пожеж 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основні знання про ґрунти, їх класифікацію; тепловий і газовий стан породного відвалу, правила проходження й ремонтів канав і траншей; види та способи їх кріплення; правила користування інструментом; вимоги до якості кріпильних матеріалів; конструкції і габарити дерев'яних та металевих вишок; розміри ін'єкторів, схеми монтажу та ремонту бурового обладнання й циркуляційної системи; основи слюсарних і теслярських робіт; правила засипання тріщин та провалів, ліквідації "навісів"; кути природного відкосу порід; правила огородження ділянок з замулювальними свердловинами та ін'єкторами, консистенцію пульпи для замулювання; будову змішувальної камери; правила визначення складу пульпи ваговим способом; види приймальних воронок свердловин; способи відновлення замулених пульповодних магістралей, групових замулювальних свердловин; порядок подання замулювання в об'єкти, що замулюються; способи відбору проб пульпи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить замулювання осередків пожеж крізь свердловини, промулювання поверхневого шару породного відвалу з використанням ін'єкторів, забивання ін'єкторів у зоні осередку пожежі породного відвалу, обгородження ділянки із замулювальними свердловинами та осередку пожежі, засипання й замулювання тріщин та провалів. Здійснює виймання та викладання породи, кріплення канав і траншей; підтримування старих пульповодних і водоводних канав, колодязів, насосних і пульпоперекачувальних станцій; збирання, розбирання, ремонт та переставлення інжекторів бурових вишок, збирання й розбирання трубопроводів. Виконує зачищення й збирання відкосів уступу та бортів кар'єру: приготування глинястого, цементного, вапняного розчинів і пульпи у змішувачах; взяття проб пульпи на визначення складу. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання.