Категорія - Професіонали |  Галузь - Діяльність у галузях радіомовлення, телебачення, агентств із друку, видання газет та інших засобів інформації
Інструкція для посади "Випусковий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж редакційної чи спорідненої за характером і складністю роботи - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство з питань інформаційної політики; постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня щодо діяльності головної редакції (студії, дирекції, творчого об'єднання); інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном; технічні засоби та технологію створення телевізійних (радіо-) передач; основи авторського та трудового законодавства; економіку, організацію праці та управління; основи планування та фінансування; форми та системи оплати праці та матеріального стимулювання; нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Відповідно до затвердженої робочої програми дня забезпечує випуск в ефір теле-, радіопрограм. Складає і погоджує з редакціями та керівництвом дирекції план передач на тиждень, а також на мовний день, розраховує посекундно всі компоненти майбутньої програми, готує резервні текстові та музичні матеріали для випуску в ефір під час пауз між передачами, пише оголошення для дикторів, пов'язані з можливими змінами у програмах. Здійснює зв'язок з редакціями і технічними службами. Звіряє з робочою програмою наявність мікрофонних папок і касет (плівок) із записом призначених до ефіру матеріалів. У разі потреби вносить зміни в робочі програми та коригує видачу передач в ефір. Приймає оперативні рішення у разі невідповідності зданої передачі робочій програмі або невідповідності хронометражу передачі запланованому відрізку часу, негайно повідомляє про це керівництво дирекції або редакції. Стежить за дотриманням чинних інструкцій та технологічних правил щодо підготовки, оформлення та видачі передач в ефір. Реєструє всі зауваження щодо випуску за зміну. Бере участь в організації випуску наступного дня. Керує творчою роботою обслуговуючого персоналу зміни.