Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник виробництва 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; теоретичні основи органічної та неорганічної хімії; суть технологічних процесів гідролізу, абсорбції та способи їх регулювання; будову устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та правила користування ними; методику розрахунків сировини та виходу продукту; фізико-хімічні властивості чотирихлористого кремнію, водню, хлору, соляної кислоти; державні стандарти і технічні умови на сировину та готовий продукт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес, контролює та координує роботу апаратників у виробництві. Приймає чотирихлористий кремній в цехові ємкості, перевіряє готовність устаткування. Контролює основні параметри технологічного режиму: температуру, тиск, витрати водню, чотирихлористого кремнію, температуру осушеного повітря та води, яка надходить у випарники, регулює показники режиму автоматично з пульту керування та вручну. Записує показання контрольно-вимірювальних приладів у виробничий журнал. Розраховує співвідношення компонентів сировини та забезпечує випуск продукту різних марок. Обробляє дані хімічного аналізу. Коректує роботу відділення з роботою інших виробничих дільниць.