Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з механоскладальних робіт 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію, принцип роботи особливо складних та відповідальних машин, верстатів, агрегатів та апаратів; способи статичного та динамічного випробування; способи налагодження і регулювання виготовлюваних машин, приладів та іншого устаткування; принцип розрахунку та способи перевірки ексцентриків і інших кривих та зубчастих зачеплень; методи розрахунку та побудови складних фігур; правила заповнення паспортів на виготовлювані машини.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає, регулює, випробовує та здає відповідно до технічних умов особливо складні та відповідальні експериментальні, унікальні машини, верстати, агрегати та апарати. Перевіряє правильність їх складання зі зніманням експлуатаційних діаграм та характеристик. Монтує трубопороводи високого тиску під будь-які гази і рідини, які застосовуються Усуває дефекти, які виявляє. Розраховує зубчасті зачеплення, ексцентрики та інші криві та перевіряє їх. Будує геометричні фігури. Бере участь в оформленні паспорту на машини, які складає та випробовує.

Приклади робіт
Апарати механічної централізації, механізми автошлагбаумів, осьові редуктори шляхоукладачів - складання та регулювання. Апарати унікальні нумераційні (за спеціальними заказами) - складання та регулювання. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згоряння - установлення поршневого, золотникового та розподільного валів з вивірянням осьових ліній. Вали колінчасті машин та двигунів внутрішнього згоряння - укладання, центрування та перевірка з регулюванням. Вали колінчасті парових машин різних типів для великих суден - підганяння шпонкових канавок, калібрування мотилевих шийок з точністю до 0,03 мм. Вали трансмісійні рольгангів - складання. Взірці головні дослідні та експериментальні суднової апаратури: автоматичної, сильфонної, запобіжної - дослідне складання, випробування в присутності комісії, доведення конструкції до остаточного виду. Верстати прецизійні металообробні - складання, остаточна перевірка на точність, випробування та здавання. Верстати унікальні металообробні з гідрокопіювальним пристроєм - складання, регулювання, випробування та здавання. Газотурбінна установка - регулювання. Двигуни внутрішнього згоряння потужністю понад 1472 кВт (2000 к.с.) - складання, регулювання та налагодження. Засувки з суцільним подвійним клином II та III ступеня тиску - складання, регулювання, випробування та здавання. Клапани дистанційного керування сильфонні з тарілчастими пружинами - складання, регулювання, випробування, здавання. Колеса зубчасті некруглі - слюсарне оброблення, складання зі втулкою, остаточне оброблення після гартування, установлення. Колони з паралелями парових машин та двигунів внутрішнього згоряння - установлення, центрування, вивіряння та регулювання. Компресорні автоматичні станції тиском 400 кгс/кв.см - установлення на випробувальний стенд, монтаж (регулювання пальної, масляної апаратури, системи пуску, клапанів датчиків тощо), виявлення дефектів в системі та усунення їх, підрахування всіх характеристик, здавання замовнику. Компенсатори восьмигранні - виготовлення та складання. Коноїди - установлення на пристрій, остаточне оброблення зі зніманням величини припуску за таблицями на компараторі. Кронштейн кермового серводвигуна - складання. Лінії автоматичні, які складаються з агрегатних верстатів, - складання, налагодження, випробування та здавання. Лінії валів великих суден з діаметром валів, які зварює, понад 600 мм - установлення на стенді, вивіряння, розгортання отворів, приганяння болтів, складання, здавання. Лічильники температурних регуляторів, столи зварювальних установок, головки зварювальних установок, вакуумні датчики, столи координатографів, вузли до установок для виробництва твердих схем - складання та налагодження. Лопатки робочі, напрямні, соплові та діафрагми - приганяння на щільність в місцях кріплення зі зберіганням проходів за технічними умовами або кресленнями. Машини горизонтально-кувальні зусиллям понад 20 МН - загальне складання. Машини кермові гідравлічні та насоси змінної продуктивності - складання, монтаж, випробування та здавання. Машини парові - остаточне складання, випробування та здавання. Механізми головні суднові - здавання в експлуатацію. Муфти з'єднувальні турбін - приганяння зачеплення. Муфти роз'єднувальні - розрахунок та регулювання сполучених деталей. Обойми турбіни, парові щити, діафрагми - приганяння до корпусу турбіни. Поверхні ущільнювальних корпусів та кришок суднової апаратури з безпрокладальним з'єднуванням, з діаметром понад 200 мм - притирання та доведення ущільнювальних площин до 9 - 10-го класів точності. Преси гідравлічні зусиллям понад 100 МН - складання. Прилади особливо складні, з диференційними зачепленнями, з розрахунком зубчастих зачеплень - складання, механічне та електричне регулювання, випробування та здавання. Редуктори планетарні та глобоїдні понад два ступеня - складання. Траверси головного підйому заливальних та розливальних кранів мартенівських цехів - складання. Трубоповітропроводи дотичні, еліптичні патрубки, дотичні підводи - контрольне та укрупнене складання. Турбіни з редуктором та головним упорним підшипником - перевірка центрування при установленні на стенді та судні. Турбіни парові - перевірка зазору між лопатками, корпусом та ротором, ущільнень діафрагми, сальникових ущільнень в упорних та опорних підшипниках. Турбіни парові - посадка дисків на вал, установлення та балансування роторів (статичне та динамічне), остаточне складання, випробування, здавання. Устаткування електровакуумне - складання, регулювання, випробування.