Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник виробництва калієвої селітри 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: суть технологічного процесу і технологічну схему виробництва калієвої селітри; правила регулювання процесу; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів та комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості калійової селітри та хлористого калію; технічні вимоги до готового продукту; методику проведення розрахунків; фізико-хімічні основи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виробництва калієвої селітри конверсійним способом з натрієвої селітри і хлористого калію або веде технологічний процес виробництва калієвої селітри методом катіонного обміну з розчинів хлористого калію і нітрату кальцію. Контролює та координує роботу підлеглого персоналу з ведення процесу. Контролює та регулює показники технологічного режиму на всіх відділеннях виробництва: вміст вологи і основної речовини у продукті, витрату сировини, електроенергії; подавання пари, води, підкачування маточного розчину; тиск пари, температуру розчину, співвідношення натрієвої (кальцієвої) селітри і хлористого калію та інших показників процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та візуального спостереження. Розраховує добавки первинного маточного розчину. Керує пуском та зупинкою устаткування, яке обслуговується. Контролює ремонт устаткування. Перевіряє стан устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та комунікацій виробництва калійової селітри. Виконує простий ремонт устаткування.