Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Слюсар з механоскладальних робіт 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з механоскладальних робіт 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію, призначення та принцип роботи особливо складних механізмів, приладів, агрегатів, верстатів та машин, які складає; технічні умови на регулювання, випробування та здавання складених вузлів, машин та агрегатів і їх експлуатаційні дані; заходи складання та регулювання машин і режими випробування; заходи запобігання деформаціям деталей; правила перевірки верстатів на точність.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує слюсарне оброблення та доведення термічно не оброблених деталей, виробів та вузлів складної конфігурації за 6-м квалітетом (1-м класом точності) та особливо складної конфігурації за 7-м квалітетом (2-м класом точності). Складає, регулює та налагоджує особливо складні машини, контрольно-вимірювальну апаратуру, пульти та прилади, унікальні та прецизійні агрегати та машини, підбирає і складає великогабаритні та комбіновані підшипники. Випробовує посудини, які працюють під тиском, а також випробовує на глибокий вакуум. Знімає необхідні діаграми та характеристики за результатами випробування та здає машини до ВТК. Монтує та демонтує випробувальні стенди. Перевіряє складне унікальне та прецизійне металорізальне устаткування на точність відповідно до технічних умов. Монтує трубопроводи, які працюють під високим тиском повітря (газу), та спецпродукти. Виконує статичне та динамічне балансування відповідальних деталей та вузлів особливо складної конфігурації.

Приклади робіт
Апарати постові та розподільні механічної централізації - складання та регулювання. Арматура запірна та регулювальна для хімічних виробництв високого тиску - розбирання, підганяння, притирання, складання. Арматура золотникова - притирання та доведення ущільнювальних поверхонь. Вали гребні та дейдвудні - шабрування конусів та приганяння шпонкових пазів за калібром. Валики диференційні спеціальної конструкції - припилювання опорних площин перпендикулярно осі з допуском на перпендикулярність 0,02 мм. Верстати прецизійні токарні - шабрування каретки та супорта. Верстати токарно-гвинторізні - випробування верстата на потужність з налагодженням та регулюванням, випробування на точність з регулюванням, підналагодженням та виправлянням дефектів. Вкладиші - приганяння та шабрування в корпусі турбіни. Вузли, механізми, конструкції великих суден - монтаж із застосуванням пластмас. Вузли пневмодомкратів ударної дії - складання, налагодження. Вузли складні, агрегати та машини дослідних конструкцій - складання та випробування. Вузли складні та агрегати легкових машин вищого класу - складання, регулювання, випробування. Гвинти гребні для валів - приганяння маточини по конусу валу або за калібром. Гіроскопи - попереднє та остаточне складання. Двигуни внутрішнього згоряння потужністю понад 736 до 1472 кВт (1000 до 2000 к.с.) - складання, регулювання та налагодження. Дифузори - підганяння та запресування в парову коробку та корпус турбіни. Ексцентрики - остаточне слюсарне оброблення після гартування зі зніманням таблиць на компараторі. Електрогармати доменних печей - розбирання, складання. Калібри гребних валів та гребних гвинтів з двома та більше шпонковими з'єднаннями, з установленням шпонок в будь-яке положення відносно пазів - шабрування та приганяння конуса зі шпонками. Каркаси для радіоприладів з профільної сталі з кількістю вхідних деталей понад 50 - складання. Каркаси та обшивання на турбіни - виготовлення. Каруселі, натікачі вакуумних установок - складання. Кільця поршневі шеститонного парового крану - обпилювання. Кільця поршневі з діаметром понад 400 мм - підганяння замка. Кільця поршневі з діаметром понад 550 мм - шабрування торців та підганяння до поршня. Клапани та кришки імпульсні всіх типів та розмірів - складання. Клапани регулювальні, здвоєні з серводвигуном та зі здвоєною системою важілів - складання, регулювання. Клапани захисних пристроїв регулювальні - складання, регулювання. Клапани, клінкети та засувки з приводом планетарної зубчастої передачі - складання регулювання і здавання. Клапани головні маневрові всіх типів суден - складання та регулювання. Клапани парові з дистанційним керуванням - складання. Клинкети з роздільним клином з умовним проходом понад 875 мм - складання та здавання. Клінгстони та засувки з пневмо- та гідроприводом - складання, регулювання та здавання. Колеса цифрові та літерні - заміна. Компресори та блоки сушіння (БС) тиском понад 230 кгс/кв.см до 400 кгс/кв.см - монтаж (підключення стендових приладів, клапанів, датчиків тощо), виявлення та усунення дефектів, які виникли під час випробування. Конструкції металеві складні: панелі, плати, плити тощо для нестандартного дослідного технологічного устаткування - виготовлення. Корпуси вакуумних вентилів та насосів, установок хімічної апаратури - складання. Корпуси основних та центральних приладів, які складаються з секцій, - складання та з'єднання секцій між собою з обробленням місць під механізми. Корпуси приладів складні з різних матеріалів - складання з виготовленням окремих елементів. Кришки - підганяння на корпус турбіни. Круги шліфувальні з діаметром понад 750 мм - складання, випробування, балансування. Лінія валопроводів всіх типів суден, окрім катерів - спарювання, установлення на верстаті (стенді), розгортання отворів, приганяння болтів, складання і здавання. Лінії цифр в нумераційному апараті - підганяння та виправлення під час складання та ремонту. Машини глибокого друку - складання. Машини горизонтально-кувальні з усиллям тиску до 20 МН - загальне складання. Машини самохідні сільськогосподарські - остаточне складання. Машини шахтопідіймальні з біциліндричним барабаном - загальне складання та регулювання з випробуванням. Механізми допоміжні суднові - здавання в експлуатацію. Механізми підіймально-якірні - складання, випробування та здавання. Механізми та арматура дистанційного керування корабельних та суднових систем з електричним, пневматичним та гідравлічним сервоприводами - притирання, складання та регулювання. Молотарка в складеному стані - випробування, обкатування та здавання. Молоти парові - складання, перевірка паророзподільних золотників та клапанів, ходу поршня, механізмів керування. Муфти еластичні головного валопроводу - складання, балансування. Муфти та півмуфти суднових валів - шабрування конуса, розбирання шпонкових пазів за калібром. Напрямні з трикутним пазом гартовані з довжиною до 340 мм - притирання з допуском на паралельність 0,01-0,02 на довжині 300 мм. Насоси шестерень різних призначень та продуктивності - складання, випробування, здавання. Пакети порожнистих лопаток - складання та приганяння. Перо керма та балер з фланцевим з'єднанням - шабрування площин фланців, складання з'єднань, вивіряння осьової лінії, розгортання отворів, приганяння шпонок, болтів та штирів, здавання. Перо керма з балером - шабрування конусів та шпонкових пазів, приганяння шпонок, складання, здавання. Підшипники кочення та комбіновані - складання. Площини, кулачки - оброблення за 1-м класом точності з паспортизацією розмірів. Площини - шабрування та коректування розточок під вкладиші. Пневмостягання, пневмогайковерти - складання. Поверхні фланця компенсатора - шабрування з точністю не менше 2 плям на 1 кв.см. Повітроводи всіх видів - контрольне складання та вивіряння. Преси гідравлічні зусиллям понад 30 до 100 МН - складання, регулювання, випробування та здавання. Пристрій перекладання керн - складання, регулювання, здавання. Пристрій перфорегулювальний - остаточне оброблення вхідних деталей після гартування, центрування пуансонів по матрицях з додержанням розмірів у межах допусків до 0,01 мм. Пульти керування та інші складні автоматичні станції - повне виготовлення та складання (без монтажу). Ролики алмазні складного профілю - балансування. Ротори - статичне та динамічне балансування. Ротори турбіни - складання, установлення опорно-упорного підшипника. Ротори - складання лопаток з бандажним кріпленням. Серводвигуни - складання блокування. Станини поздовжньо-фрезерних та інших верстатів - установлення на башмаки з вивірянням за водяним рівнем та струною з оптичним приладом. Станини унікальних та прецизійних верстатів - шабрування напрямних. Турбокомпресори, експериментальні екземпляри повітряних та кисневих компресорів - остаточне складання, регулювання та здавання. Уповільнювачі вагонні всіх типів - складання, регулювання та утримання в справному стані. Установки газотурбінні - складання. Центрифуги - притирання валу з ротором та ущільнювальних кілець, складання, регулювання та випробування. Шатуни та регулятори крану, корпусу водяних живильних насосів, домкрати - складання. Шестерні в складеному стані - статичне та динамічне балансування. Шпилі електричні, механізми приводні шпилів - складання. Щуп після гартування - запресування в напрямну з допуском на паралельність 0,01 на 120 мм довжини.