Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Градуювальник радіоапаратури 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: призначення та умови застосування найбільш поширених універсальних та спеціальних пристроїв, контрольно-вимірювального інструменту і приладів, які використовує під час градуювання; призначення основних джерел живлення (випрямлячі, акумулятори, гальванічні батареї тощо), правила вмикання їх у схему робочої установки і догляд за ними; елементарні знання з електро- і радіотехніки в обсязі роботи, яку виконує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Співвідносить шкали за діапазонами, укладає шкали коаксіального хвилеміра у межах заданого діапазону частот. Настроює гетеродинний хвилемір на приймач, приймач на передавач, передавач на кварцовий калібратор і навпаки. Включає прості радіопристрої та прилади в схему робочої установки, підключає живлення із різних джерел і регулює режими роботи живлення. Наносить риски на шкали.