Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Майстер з ремонту устаткування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-технічної та господарської діяльності дільниць, організації ремонтної служби; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування підприємства і дільниці; технологію ремонтних робіт; технічні умови, норми, стандарти та інструкції з ремонту, монтажу і випробування устаткування; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства: правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво бригадою з міжремонтного обслуговування, ремонту устаткування, бере участь у розробленні оперативних завдань. Установлює виробничі завдання бригадам і окремим робітникам. Організовує виконання робіт у бригаді, упроваджує передові системи і методи ремонту. Забезпечує виконання виробничих завдань, максимальне використання виробничих потужностей, економні витрати сировини, матеріалів і систематичне підвищення продуктивності праці робітників, якісне виконання робіт. Здійснює контроль за правильною експлуатацією устаткування. Визначає потребу бригади в транспортних засобах, підіймальних механізмах, матеріалах та інструменті і забезпечує їх ефективне використання. Бере участь у проведенні складних і особливо небезпечних ремонтних роботах. Забезпечує виконання заходів щодо збирання і зберігання вторинних ресурсів. Перевіряє якість ремонтних робіт, здійснює заходи щодо скорочення термінів і зниження їх вартості, підвищення стійкості деталей і вузлів, запобігання браку і поліпшення якості ремонту. Організовує впровадження нових видів устаткування, засобів діагностики, пристроїв і засобів для механізації трудомістких процесів, сприяє поширенню передового досвіду. Бере участь у проведенні робіт з виявлення резервів виробництва, із створення сприятливих умов праці. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності. Забезпечує виконання заходів з охорони навколишнього середовища. Забезпечує своєчасне оформлення первинних документів і веде встановлену документацію. Здійснює формування бригади.