Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Знімач-змивальник фарб і лаків 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією знімача-змивальника фарб і лаків 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і способи налагодження мийних машин; технічні умови і інструкції на змивання лаку і клею з деталей зі сталі, кольорових сплавів, пластмас, гуми, дерева; властивості лакофарбових і антикорозійних покриттів, вплив на них розчинників та мийних засобів, які застосовує для змивання і очищення деталей; методи регенерації мийних розчинів для повторного їх використання; методи виведення плям на тканинах.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Змиває лакофарбові покриття зі складних деталей та внутрішніх поверхонь деталей і агрегатів за допомогою різних змивань та розчинників, які містять токсичні матеріали: бензол, етилацетат, толуол, ацетон тощо. Очищає деталі складної конфігурації за допомогою металевого порошку і кісточкової крихти. Усуває павінол з деталей побутового устаткування, яке має пінопластовий заповнювач в упаковці. Працює на спеціальних мийних машинах і установках, налагоджує та обслуговує устаткування.