Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Майстер з випробування свердловин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші керівні матеріали, які стосуються робіт з випробування свердловин; технологію ведення робіт; характеристику випробовуваних об'єктів і фактори, які ускладнюють проведення робіт; конструкцію кріплення свердловин; технологічну характеристику устаткування, інструментів, пристроїв, правила їх технічної експлуатації, економіку та організацію виробництва, праці та управління; чинні положення з оплати праці і форми матеріального заохочення; основи трудового законодавства; основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво роботою з випробування свердловин. Забезпечує виконання планових завдань, підвищення продуктивності праці, повне завантаження і правильну експлуатацію устаткування. Забезпечує і контролює технологію та якість робіт з випробування свердловин, установлення цементних мостів, їх випробування і опресовування, заміни промивальної рідини. Керує небезпечними і складними роботами. Організовує підготовку технічних засобів для випробування свердловин. Організовує і контролює своєчасне надходження труб, матеріалів, інструменту, необхідних для випробування свердловин. Складає заявки на необхідні матеріали, інструмент і устаткування. Веде облік матеріальних цінностей, вживає заходів щодо забезпечення їх збереження, своєчасного і правильного списання. Здійснює заходи із запобігання браку і підвищення якості робіт. Бере участь у прийманні закінчених робіт. Організовує впровадження передових методів і засобів праці. Забезпечує правильне використання устаткування, інструменту. Здійснює формування бригад. Аналізує результати виробничої діяльності. Забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів і веде встановлену документацію. Сприяє розповсюдженню передового досвіду. Бере участь у розробленні заходів щодо підготування бригади до робіт з випробування свердловин в осінньо-зимовий та паводковий періоди і запобіганні забрудненню навколишнього середовища.