Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Начальник служби центральної інженерно-технологічної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань розроблення завдань і оперативного керування виробництвом; порядок розроблення виробничих завдань і перспективи розвитку виробництва; виробничі потужності підприємства; спеціалізацію цехів і підрозділів; виробничі зв'язки між ними; технологію виробничого процесу; організацію оперативного обліку виробництва; економіку, організацію виробництва, праці та управління, передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі нафтової та газової промисловості, основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства, правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання виробничого завдання з видобування нафти і газу, графіка будівництва свердловин відповідно до заданої технології. Здійснює оперативний контроль за виконанням структурними підрозділами виробничих завдань з підготовки і реалізації нафти і газу, закачування робочих агентів у продуктивні пласти. Аналізує роботу районних інженерно-технологічних служб. Забезпечує оперативний контроль за перебігом основного виробництва, виявлення причин відхилень виробничого процесу від установлених режимів і графіків, причин аварій і ускладнень та вживає необхідних заходів щодо їх усунення. Контролює стан і використання фонду нафтових і газових свердловин. Здійснює керівництво розробленням і впровадженням заходів щодо своєчасного введення свердловин в експлуатацію із простою. Забезпечує узгоджену роботу інженерно-технологічних служб, а також цехів основного і допоміжного виробництва. Разом з функціональними відділами і службами підприємства здійснює оперативне коректування технологічних режимів роботи виробничих об'єктів, завдань. Бере участь у розробленні організаційно-технічних заходів щодо забезпечення виконання виробничих завдань і контролює їх виконання. Забезпечує керівництво підприємства щодобовою інформацією про результати виконання виробничих завдань. Вирішує питання перекидання робітників, механізмів і транспорту на аварійні об'єкти. Бере участь у розслідуванні аварій і ускладнень. Організовує роботу з введення в експлуатацію свердловин, що закінчені бурінням і освоєнням, контролює їх виконання. Забезпечує контроль за створенням для бурових і вишкомонтажних бригад нормальних виробничо-побутових умов. Організовує своєчасне забезпечення основного виробництва матеріалами, устаткуванням, інструментом і всіма видами транспорту. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий і паводковий періоди. Керує працівниками служби.