Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Свердлувальник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією свердлувальника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і кінематичні схеми різних типів універсальних свердлильних та свердлильно-розточувальних верстатів, конструкцію їх основних вузлів і правила перевірки вузлів на точність; геометрію і правила заточування та доведення всіх видів різального інструменту; конструктивні особливості і правила застосування різних універсальних і спеціальних пристроїв; будову складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів; систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Свердлить, виконує розгортання тонке за 6-м квалітетом (1 - 2-м класами точності) на універсальних свердлильних верстатах особливо складних відповідальних деталей за умови суворого додержання паралельності осей отворів та з точним додержанням заданого кута між ними, перпендикулярності, відстані між центрами отворів. Розточує глибокі отвори за 6-м квалітетом (1 - 2-м класами точності) і особливо складні відповідальні деталі на спеціальних свердлильно-розточувальних верстатах з застосуванням спеціальних пристроїв і інструменту (одно-, дво-, трирізцеві головки тощо) з внутрішнім або зовнішнім підводом для подавання змащувально-охолоджувальної рідини в зоні різання. Установлює особливо складні і тонкостінні деталі з застосуванням складних пристроїв, які вимагають вивіряння, високої точності та орієнтації їх у просторі під різними кутами.

Приклади робіт
Вали довжиною до 20 000 мм і з діаметром від 30 мм і більше - свердління, розточування. Деталі і вузли різні, складні та відповідальні - свердління, розточування отворів з додержанням непаралельності осей отворів до 0,05 мм. Ободи муфт валопроводу - розгортання ступінчастих отворів. Патрубки і циліндри парових турбін - свердління, розгортання отворів. Станини верстатів - свердління, зенкерування, розгортання отворів. Труби довжиною до 12 000 мм і діаметром від 30 мм і більше - розточування. Фундаменти, кронштейни, напрямні виробів - розгортання отворів.