Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Сортувальник деталей підшипників 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією сортувальника деталей підшипників 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та правила налагодження, регулювання та перевірки складних спеціальних і універсальних сортувальних машин-автоматів і контрольно-вимірювальних приладів; теоретичні основи методів вимірювань, технічні умови на приладові підшипники.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Сортує ролики, голки, шарики, кільця, цапфи і сепаратори приладних підшипників на спеціальних і універсальних сортувальних машинах-автоматах і контрольно-вимірювальних приладах, які працюють з застосуванням оптико-механічних, гідравлічних та електронних систем. Виміряє лінійні розміри, відхилення форми і взаємне розташування поверхонь, а також параметри шорсткості поверхонь. Сортує деталі за станом поверхонь на відповідність їх фотоеталонам і контрольним взірцям шляхом візуального огляду деталей під мікроскопом. Перевіряє, регулює та налагоджує складні спеціальні і універсальні сортувальні машини-автомати та контрольно-вимірювальні прилади.