Категорія - Робітники |  Галузь - Залізничний транспорт і метрополітен
Інструкція для посади "Приймальник поїздів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією приймальника поїздів 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила комерційного огляду поїздів і вагонів; правила безпеки і порядок ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами за умови перевезення їх залізницями; технологічний процес роботи пункту комерційного огляду; будову вантажної частини вагонів різних типів; технічні умови навантаження і кріплення вантажів; правила перевезень вантажів; порядок складання актів загальної форми і рапортів на складання комерційних актів; технологічний процес роботи станції; правила охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Оглядає вантажні вагони в комерційному відношенні для встановлення наявності запірно-пломбувальних пристроїв ЗПП (пломб), щільності закривання люків і дверей піввагонів і критих вагонів, бортів платформ, правильності розміщення і кріплення вантажів на відкритому рухомому складі, щільності закриття кришок верхніх люків і т.ін у поїздах, які прибувають та сформовані - у разі комерційного огляду вагонів на пунктах комерційного огляду залізничних станцій 1 класу і позакласних. Оглядає поїзди в комерційному відношенні з метою виявлення та усунення комерційних несправностей, які загрожують безпеці руху поїздів і схоронності вантажів, які перевозяться, керує роботою щодо їх усунення та контролює усунення комерційних несправностей. Повідомляє про виявлені комерційні несправності, усунення яких потребує перевантаження або перевірки схоронності вантажу. Видає наряд маневровому диспетчеру на відчеплення несправних вагонів. Визначає обсяг робіт з усунення комерційних несправностей і порядок їх виконання, бере участь у перевірках стану і наявності вантажу у вагонах і контейнерах. Навішує ЗПП (пломби) на вагони після усунення комерційних несправностей і записує у книгу пломбування. Оформляє в установлених випадках акти загальної форми і підготовляє оперативні повідомлення про несхоронні перевезення. Записує результати огляду поїзда і вагонів у книгу реєстрування комерційних несправностей. Здійснює контроль та вживає заходів до скорочення термінів простою рухомого складу. Бере участь у розслідуванні випадків пропускання вагонів з комерційними несправностями.

Спеціалізація
Старший приймальник поїздів тарифікується на один розряд вище приймальників поїздів, якими він керує.