Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Алюмініювальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову ванн (печей) та іншого обслуговуваного устаткування; процес алюмінування; сортамент металу та технічні умови на алюмінування виробів; будову, призначення та умови застосування контрольно-вимірювального інструменту; конструкцію спеціальних пристроїв, які застосовує під час алюмінування виробів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Набирає вироби в касети, реторти або інші пристрої. Занурює та піднімає касети з виробами у ванну з розплавленим алюмінієм або реторту з алітувальною сумішшю за допомогою підіймальних механізмів. Заправляє ванни алюмінієм або реторти алітувальною сумішшю. Чистить ванни. Веде процес алюмінування, готує флюси для алюмінування та вводить його у ванну з розплавленим алюмінієм під керівництвом алюмініювальника вищої кваліфікації. Усуває напливи з виробів.