Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Токар-розточувальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією токаря-розточувальника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, кінематичні схеми і правила перевірки на точність розточувальних верстатів різних типів; конструктивні особливості і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв; будову складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів; геометрію, правила термооброблення, заточування і доведення нормального і спеціального різального інструменту; способи налагодження спеціалізованих борштанг; систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обробляє складні деталі і вузли за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класом точності) з великою кількістю переходів і установлень на універсальних, координатно-розточувальних, а також алмазно-розточувальних верстатах різних типів. Обробляє деталі, які вимагають точного додержання відстані між центрами паралельно розташованих отворів, допуску перпендикулярності або заданих кутів розташування осей. Розточує із застосуванням однієї і двох борштанг одночасно та летючого супорта. Визначає положення осей координат під час розточування декількох отворів, розташованих в двох площинах. Налагоджує верстати. Керує розточувальними верстатами з діаметром шпинделя понад 250 мм.

Приклади робіт
Бабки задні токарно-гвинторізних верстатів - розточування отворів під піноль. Бабки та напрямні штампувальних молотів - розточування центрових отворів і фрезерування паралелей. Балери стерен середніх і великих суден, вали суднові проміжні - фрезерування шпонкових пазів. Балки консольні - розмічання, свердління та розточування отворів. Вали колінчасті - розточування отворів в шатунних шийках, свердління та розгортання отворів у фланці. Вали суднові - свердління, зенкерування та розгортання конусних отворів для з'єднувальних болтів у фланцях. Втулки мортир - остаточне розточування. Втулки робочих коліс гідротурбін - попереднє розточування. Гаки мостових кранів - розточування. Гвинти гребні діаметром до 2000 мм - свердління та розточування отворів. Головки конусні та сферичні корпуси - свердління, розточування отворів і горловини в різних площинах, підрізання торців від осі за заданими координатами. Головки револьверні - розточування отворів. Днища - свердління, розточування, розгортання отворів за заданими координатами в різних площинах. Деталі складні і особливо складні з криволінійними кромками довжиною понад 1300 мм - фрезерування кромок і фасок. Захлопки - розточування отворів під запресування втулок і розточування втулок після запресування. Корпуси ДУІМ-ів - попереднє розточування. Корпуси захлопок складні, зварні і штамповані - розточування отворів, кишень та обнижень з підрізанням торців. Корпуси і кришки - розточування протилежно розташованих отворів з застосуванням борштанги на довжину ходу стола. Корпуси опорних підшипників діаметром до 400 мм - остаточне розточування. Корпуси паливних насосів, гільзи дизелів - алмазне розточування. Корпуси передніх бабок верстатів - попереднє розточування, фрезерування торців. Корпуси редукторів з двома і більше осями, розташованими в одній площині діаметром до 300 мм. Корпуси редукторів - розточування і підрізання торців. Корпуси фільтрів з діаметром понад 1000 мм - остаточне розточування. Кривошипи діаметром понад 100 мм - розточування отворів. Кронштейни з осям отворів, які перехрещуються, - чистове розточування. Маточини гребних льодових гвинтів - остаточне розточування виточок і гнізд під лопаті. Маточини рулів, румпеля і інших деталей - фрезерування внутрішніх шпонкових пазів. Матриці, пристрої і плити кондукторів - розточування отворів, розташованих в різних площинах. Патрубки для доменної печі - розточування сфери і підрізання. Перегородки, кронштейни - свердління, розточування, розгортання отворів за заданими координатами в різних площинах. Підшипники опорні суднові з діаметром валу до 400 мм - остаточне розточування. Прес-форми, кондуктори складні - розточування отворів, розташованих в різних площинах. Станини кувальних машин, станини робочих та шестеренних клітей, станини ножиць блюмінга - попереднє розточування, фрезерування та підрізання. Статори турбогенераторів - розточування. Столи фрезерних, свердлильних верстатів та формувальних машин - чистове розточування і фрезерування Т-подібних пазів. Форштевні, ахтерштевні - фрезерування замків, пазів та свердління отворів. Фундаменти особливо складні - оброблення в 2-х і більше площинах. Шатуни дизелів, кувальних машин, головних парових машин з відстанню між центрами до 1800 мм - остаточне розточування. Шківи гальмові, муфти - розточування конусних отворів. Штампи для вирубання роторного, статорного та полюсного заліза - розмічання, свердління, розточування матриць і пуансонів, фрезерування кромок. Штампи - фрезерування криволінійних кромок.