Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Машиніст рибопідіймача III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову основного й допоміжного устаткування рибопідіймача; місця установлення і призначення засобів вимірювань і арматури; елементарні знання з гідравліки, механіки й електротехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить режим роботи рибопідіймача й пов'язаного з ним допоміжного устаткування на гідроелектростанціях, експлуатаційне обслуговування устаткування і забезпечує його безперебійну й економічну роботу. Виявляє і усуває дрібні дефекти та несправності гідроагрегата й механічного устаткування рибопідіймача. Підготовляє робоче місце для проведення ремонтних або налагоджувальних робіт. Контролює роботу зі шлюзування риби.