Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Коректувальник ванн 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією коректувальника ванн 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: процеси всіх видів металопокриттів; коректування ванн за аналізами лабораторій; правила розчинення, змішування, осадження різних солей; фільтрація розчинів; основи електротехніки та неорганічної хімії у межах роботи, яку виконує; електричні прилади та пускорегулювальну апаратуру; методи аналізів ванн; отрути і способи поводження з ними.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає електроліт всіх ванн за заданою рецептурою. Доводить ванни за всіма видами покриття до установленої температури та рівня розчину. Пускає фільтрпреси для безперервної фільтрації. Коректує кислотність гальванічних ванн. Усуває неполадки в ваннах. Перевіряє надійність електричних контактів в ваннах, підвісних пристроях та замінює спрацьовані новими. Звільняє від пітингу в ваннах, які містять нікель і мідь.