Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Фрезерувальник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією фрезерувальника 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію і правила перевірки на точність складних універсальних фрезерно-копіювальних, координатно-розточувальних, горизонтальних, вертикальних і спеціальних фрезерних верстатів різних типів і конструкцій; способи установлення, кріплення і вивіряння особливо складних деталей і методи визначення технологічної послідовності оброблення; будову, геометрію і правила термооброблення, заточування і доведення всіх видів нормального і спеціального різального інструменту; розрахунки, пов'язані з налагодженням верстатів; правила визначення найвигідніших режимів різання за довідниками і паспортом верстата; способи досягнення установлених квалітетів і параметрів шорсткості.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Фрезерує особливо складні експериментальні деталі та ті, що дорого коштують, і інструмент за 1 - 5-м квалітетами (1 - 2-м класами точності), які мають декілька сполучених з криволінійними циліндричних поверхонь, з важкодоступними для оброблення та виміряння місцями, з застосуванням універсального і спеціального різального інструменту та оптичних пристроїв. Фрезерує особливо складні великогабаритні відповідальні деталі, вузли, тонкостінні довгі деталі, які зазнають жолоблення та деформації, на унікальних фрезерних верстатах різних конструкцій. Установлює великі і відповідальні деталі, які вимагають комбінованого кріплення та точного вивіряння в різних площинах, в тому числі виконання указаних робіт з оброблення деталей з важкооброблюваних високолегованих і жароміцних матеріалів методом суміщеного плазмово-механічного оброблення.

Приклади робіт
Диски зчеплення автомобіля - фрезерування пазів. Копіри складної конфігурації, копірні барабани - фрезерування контуру з застосуванням плазмового підігрівання та без нього. Корпуси, рамки, основи високочутливих навігаційних приладів - фрезерування. Матриці, вставки та пуансони складної конфігурації з утопленими радіусами та багатогніздові - фрезерування. Матриці штампів заліза для статорів і роторів підвищеної точності - розрахунок, установлення оптичних пристроїв на верстат і остаточне фрезерування пазів з застосуванням плазмового підігрівання та без нього. Ротори турбогенераторів - фрезерування пазів під обмотування на роторно-фрезерних верстатах. Статори турбогенераторів з водневим і форсованим охолодженням - фрезерування пазів, розточування отворів та шліфування шийок.