Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Гальванік 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією гальваніка 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні, електричні схеми у межах роботи, яку виконує, і конструкцію всіх типів гальванічних ванн, регулювальних і автоматичних приладів і пристроїв; призначення, режим і способи виконання всіх видів гальванічних покриттів; монтаж і вмикання допоміжних анодів; основи хімії, електрохімії і електротехніки у межах роботи, яку виконує; правила налагодження і регулювання складного контрольно-вимірювального інструменту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує гальванічне покривання всіх видів відповідальних та особливо складних за конфігурацією виробів і деталей з великою кількістю переходів. Відновлює відповідальні деталі реактивних та поршневих літаків і їх агрегатів всіма видами покривання хромом, в тому числі пористим і точковим хромом. Виконує розмірне хромування та нікелювання деталей за 5-м квалітетом (1-м класом точності). Виконує хромування деталей, які вимагають установлення допоміжних анодів, зміну просторового положення анодів і деталей в процесі хромування. Виконує глибоке оксидування. Виготовляє особливо складний алмазний прецизійний інструмент методом гальванопластики і гальваностегії. Виконує комплекс операцій з виготовлення біметалевих пластин та дрібноструктурних масок для кольорових кінескопів. Виконує роботи з нарощування гальванічних сплавів. Налагоджує, регулює і бере участь в ремонті устаткування, яке обслуговує.

Приклади робіт
Втулки головних шатунів авіадвигунів - покривання сплавом олово-свинець зі зберіганням гіперболічності поверхні. Гільзи циліндрів двигунів - відновлення пористим та точковим хромом. Деталі електроперетворювачів вертольотів - розмірне хромування. Кулачки, кулачкові валики і шайби - хромування профільне з нарощуванням шару хрому по всьому профілю. Обойми підшипників, авіадвигунів та їх агрегатів - розмірне хромування. Підшипники ковзні - бінарне антифрикційне покривання. Штоки, вали, пресформи - пористе хромування.