Категорія - Робітники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Замірник дебітів свердловин 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією замірника дебітів свердловин 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи експлуатації нафтових і газових свердловин; будову та технічну характеристику групових замірних установок; схему внутрішньопромислового збирання нафти і газу; способи визначення вмісту води і нафти, питомої ваги нафти; будову і принцип роботи дебітомірів, засобів автоматики та контрольно-вимірювальних приладів; схему збирання газового конденсату; способи визначення вмісту конденсату.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Заміряє видобутий газ, визначає газовий фактор. Здійснює контрольні замірювання дебіту свердловин на автоматичній груповій замірній установці. Стежить за роботою групових установок під час проведення замірювань. Переводить групові установки з дистанційного управління на ручне. Відбирає проби на групових замірних установках. Веде журнал замірювань. Визначає водяний та конденсатний фактори. Переключає свердловини на замірну геологічну лінію. Здійснює контроль і визначення прийомистості нагнітальних свердловин, відбирає проби води, яка закачується в пласт; веде журнали аналізу закачуваної води та обліку закачування щодобово нагнітальних свердловин.