Категорія - Робітники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Машиніст підіймача для випробування свердловин 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: загальні поняття про технологічний процес видобування нафти, газу та інших корисних копалин; конструкції свердловин; технологічний процес і види робіт з випробування свердловин; технічну характеристику, призначення і правила експлуатації підйомника, пересувного агрегата, обладнання свердловин, механізмів і пристроїв; порядок виконання робіт з оснащення талевої системи; правила обліку роботи підйомника; способи ремонту двигуна, трансмісії, ходової частини і підйомних лебідок; марки і сорти паливо-мастильних матеріалів; основи електротехніки і слюсарну справу в обсязі роботи, що виконується.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує підйомником, агрегатом у процесі робіт для випробування свердловин глибиною до 1500 м включно. Готує підйомник, агрегат до роботи. Бере участь у підготовчо-заключних роботах, монтажі і демонтажі підйомника, агрегату в оснащенні талевої системи, в роботах з випробування та обладнання устя свердловин, керує лебідкою під час усіх спуско-підіймальних операцій, силовим електрогенератором, встановленим на підйомнику. Стежить за справністю роботи механізмів підйомника, агрегата, реєстратора. Веде журнал обліку роботи підйомника, агрегата. Керує автомашиною або трактором, їх заправкою. Виконує профілактичний і поточний ремонти механізмів підйомника, агрегата, автомобіля, трактора. Обслуговує пересувні електростанції потужністю до 100 кВт.