Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Токар-затилувальник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову і принципи роботи однотипних токарно-затилувальних верстатів; найменування, призначення та умови застосування найбільш розповсюджених універсальних пристроїв; будову простого і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; кути та правила заточування різального інструменту; основні відомості про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення); призначення і властивості охолоджувальних та мастильних рідин.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує затилування різних простих різальних інструментів за 12 - 14-м квалітетами (3 - 4-м класами точності) на однотипних токарно-затилувальних верстатах. Виконує затилування різального інструменту середньої складності за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класами точності) на спеціалізованих напівавтоматичних і автоматичних верстатах, які пристосовані та налагоджені для оброблення визначеного інструменту. Установлює деталі в універсальні пристрої.

Приклади робіт
Мітчики нормальні з метричною та дюймовою різьбою - затилування на спеціальних верстатах. Плашки круглі - затилування забірної частини на спеціальних верстатах. Свердла центрові - затилування з припуском на шліфування. Фрези модульні, дискові нормального профілю - затилування під шліфування.