Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора дистанційного пульта керування 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва, яке обслуговується; будову та конструкцію контрольно-вимірювальних приладів, систем автоматики і устаткування; методику розрахунків сировини і виходу продукту; правила обслуговування автоматичних пристроїв, схему контролю автоматики та блокування процесу; технологічний режим та правила регулювання процесу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес з дистанційного пульта керування в хімічних виробництвах з автоматичним регулюванням робота устаткування, яке обслуговується, а у разі потреби - безпосередньо на місцях установлення технологічного устаткування. Контролює та регулює витрати основної сировини, допоміжних матеріалів, електроенергії, температури, тиску та інших показників процесу за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Розраховує і веде облік витрат сировини, матеріалів, напівфабрикатів, виходу готової продукції за всіма стадіями виробництва. Виявляє та усуває неполадки в роботі устаткування та порушення технологічного процесу за пневмоелектричним сигнальним пристроєм. Координує та забезпечує безперебійну роботу всіх автоматичних пристроїв дистанційного пульта керування технологічним процесом. Передає необхідні відомості диспетчеру підприємства.

Приклади робіт
Ведення технологічного процесу у виробництвах аміаку, метанолу, ціанурової кислоти, аміачної селітри, карбаміду, капролактаму, слабкої азотної кислоти, диметилтерефталату, нітрофоски, етилбензолу. Ведення технологічного процесу отримання сірчистого газу заданих концентрацій та кількості або всіх стадій перероблення його (мокрого очищення, сушіння, окислення та абсорбції) у виробництві сірчаної кислоти. Ведення всіх стадій технологічного процесу у виробництві фосфорної кислоти екстракційним методом, концентрованих та складних добрив і кормових фосфатів. Ведення всіх стадій безперервного технологічного процесу виробництва органічних напівпродуктів (фталевого ангідриду, антрахінону, диізоціанатів тощо). Ведення технологічних процесів (елекгросублімації, конденсації тощо) у виробництві жовтого фосфору. Ведення технологічного процесу у виробництвах хлору та соди каустичної, флотореагентів, гіпохлориту кальцію, етилацетату. Ведення технологічного процесу у виробництвах комбінованих протруйників насінь, вінілхлориду, чотирьохлористого вуглецю, перехлоретилену, тетрахлоретану, трихлоретилену, хлорпренового каучуку і латексів, дихлорбутену, дихлорбутадієну, хлоропрену, хлоретилу, хлорметилу, дихлоретану, полівінілхлориду, перекису водню, металевого натрію, регенеративних речовин, епіхлоргідрину, гліцерину, рідкого хлору, етилової рідини, монокристалів і солей для них. Ведення технологічного процесу у виробництві ацетилену і етилену з нафти, ацетилену з карбіду кальцію на великих установках, у виробництві карбіду кальцію (на карбідних печах). Ведення технологічного процесу у виробництві пергідролю електрохімічним методом, тетраетилсвинцю (синтез), фреонів 11-12, кремній органічних мономерів (прямим синтезом) та виробництва тонкого органічного синтезу. Ведення всіх стадій безперервного технологічного процесу отримання прядильного розчину, підготування його до формування, формування та оброблення волокна, регенерація роданистого натрію у виробництві волокна "ітрон" з одночасним керівництвом та координацією робіт свого цеху з іншими цехами підприємства. Ведення процесу стадії хлорування у виробництві перхлорвінілової смоли дихлоретановим способом. Ведення процесу регенерації відроблених розчинів, які вміщують ізобутиловий спирт, диметилацетаміди, хлористий літій. Ведення безперервного процесу отримання нітрилу акрилової кислоти, ацетонціангідрину, метила акрилової кислоти (окислення, рекгифіцакії, синтезу тощо) з одночасним керівництвом та координацією робіт свого цеху з іншими цехами підприємства. Ведення безперервного технологічного процесу пІролізу, газорозділення, полімеризації, отримання гранульованого поліетилену у виробництві поліетилену високого тиску (до 2500 кгс/кв.см) з одночасним керівництвом та координацією робіт свого цеху з іншими цехами підприємства. Ведення технологічного процесу у виробництві дивінілу. Ведення безперервного технологічного процесу збагачення сірчаного концентрату, виплавки і помелу сірки з одночасною координацією робіт своєї дільниці, свого цеху, виробництва з іншими цехами підприємства.