Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Лудильник гарячим способом 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лудильника гарячим способом 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та електричну схему агрегату безперервного гарячого лудіння у межах виконуваної роботи та різних нагрівальних приладів, які застосовуються під час лудіння; правила роботи з ними; процес лудіння жерсті гарячим способом; основні властивості металів і сплавів, які застосовує під час лудіння; виготовлення різних сплавів і порошків для лудіння; будову, призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів для визначення товщини покриття.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес лудіння складних виробів з важкодоступними для оброблення місцями. Визначає найвигідніші режими лудіння. Готує порошки для лудіння за заданою рецептурою. Веде процес гарячого лудіння жерсті на агрегатах безперервної дії з протягуванням до восьми штабів. Регулює ступені стискання жерсті верхніми і нижніми валками жирової машини. Стежить за товщиною та якістю покриття жерсті оловом, роботою мийної машини. Підтримує в робочому стані флюс, необхідну температуру олова і масла. Регулює силу та напругу струму в ванні.

Приклади робіт
Автоклави великої місткості - лудіння. Змійовики різного перерізу і діаметра - лудіння внутрішньої поверхні. Підшипники діаметром понад 400 мм, втулки діаметром понад 500 мм - лудіння та заливання бабітом. Повзуни, які мають двостороннє заливання, - лудіння. Труби із різних металів - двостороннє лудіння натиранням.