Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Перекладач-дактилолог вищої категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією перекладача-дактилолога - і не менше 8 років.

Знає та застосовує у діяльності: Державний стандарт спеціальної освіти; Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інвалідів; дактильно-жестову мову (в обсязі програм з вивчення дактильно-жестової мови для перекладачів-дактилологів); техніку прямого й зворотного перекладу (за умови високої швидкості, чіткості, виразності, пластики, культури та повноти його виконання); українську мову та методологічні основи її побудови; методичні та нормативні матеріали з реабілітації осіб з вадами слуху, спеціальну психологію; медичні та технічні аспекти реабілітації глухих і слабочуючих; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує синхронний переклад усної мови на дактильно-жестову й навпаки. Забезпечує переклад-ділових та побутових, особистих або телефонних розмов між глухими та чуючими особами; консультацій, порад або лекцій спеціалістів (юристів, економістів, бухгалтерів, лікарів, вчителів та інших), нарад, загальних зборів у формі, найбільш зрозумілій та сприйнятливій для глухих; теле- та радіотрансляцій, термінових повідомлень, наказів по підприємству; мовного супроводу театральних, спортивних, культурно-просвітницьких заходів індивідуального та масового характеру; роз'яснення спеціальних термінів, висловів, слів у формі, найбільш зрозумілій та сприйнятливій для глухих; заходів загального, спеціального та виробничого навчання. Постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації, популяризує серед глухих та чуючих осіб дактильно-жестову мову та сприяє вивченню цієї мови. Популяризує серед фізичних та юридичних осіб діяльність громадських організацій (об'єднань) глухих. Працює над питаннями граматичного та естетичного розвитку дактильно-жестової мови.