Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Експерт з умов праці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; основи трудового законодавства; постанови, розпорядження, накази та інші нормативно-правові акти, що регулюють відповідну сферу діяльності; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління та права; умови праці; правила ділового етикету та спілкування; інструкцію з діловодства; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи з дослідження умов праці на робочих місцях, у межах своєї компетенції реалізує державну політику щодо соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та фізичних осіб, які використовують найману працю працівників. Вирішує питання щодо надання працівникам, зайнятим на робочих місцях зі шкідливими умовами праці, пільг та компенсацій. Проводить експертизу якості атестації та правильності застосування на підприємстві Списку N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах та Списку N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Здійснює контроль за правильним використанням Списку професій, що мають право на додаткову відпустку. Контролює якість проведення на підприємствах атестації робочих місць за умовами праці та на їх відповідність до нормативно-правових актів з охорони праці. Контролює дотримання підприємствами законодавства з питань соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, надає підприємствам та окремим громадянам методичну допомогу й консультації із цих питань. Збирає та узагальнює інформацію з питань, що належать до компетенції Державної експертизи умов праці, організовує роботу з документами та веде документацію відповідно до чинного законодавства, подає встановлену звітність. Аналізує та узагальнює відповідний досвід роботи з метою підвищення ефективності роботи Державної експертизи умов праці. Розглядає у межах своєї компетенції листи та заяви від підприємств і громадян.