Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Експерт з регулювання соціально-трудових відносин II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді експерта з регулювання соціально-трудових відносин - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"; Положення про Національну службу посередництва і примирення; чинне законодавство України про працю; Господарський кодекс України; нормативно-правові акти, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність у сфері регулювання соціально-трудових відносин; Конвенцію Міжнародної організації праці "Про сприяння колективним переговорам"; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює аналіз з метою встановлення об'єктивних або суб'єктивних причин колективних трудових спорів (конфліктів), стану соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; питань укладення чи внесення змін до колективного договору, угоди або їх окремих положень, виконання законодавства про працю, зокрема в частині оплати праці; стану, динаміки соціально-трудових відносин на підприємстві, в установі, організації чи їх структурному підрозділі, на території, у галузі; результати заходів, що вже вживалися сторонами соціально-трудових відносин, іншими заінтересованими органами та організаціями для вирішення розбіжностей між найманими працівниками та власником або уповноваженим ним органом (представником); заяв, пояснень сторін та їх представників; відповідей власника або уповноваженого ним органу (представника) на вимоги найманих працівників або профспілки разом із соціально-економічним обґрунтуванням; питань організаційно-правової форми господарювання підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів. Готує висновки про причини колективного трудового спору (конфлікту) та пропозиції для їх усунення, які складаються з констатуючої, мотивуючої та рекомендаційної частин. Сприяє розв'язанню розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів). Бере участь у проведенні примирно-переговорних процедур, реалізації заходів у взаємодії з іншими заінтересованими органами та організаціями з метою запобігання виникненню таких спорів, розробленні рекомендацій щодо шляхів їх вирішення.