Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Інструктор з праці вищої категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора з праці - не менше 8 років.

Знає та застосовує у діяльності: Закон України "Про освіту"; Державний стандарт освіти; знання в обсязі відповідної вищої освіти; предмет та методики трудової підготовки; дисципліни психолого-педагогічного циклу; цілі, принципи, організацію, управління, нормативне забезпечення освіти відповідної ланки; форми, методи, засоби навчально-виховного процесу, вимоги до його матеріально-технічного оснащення; індивідуальні характеристики учнів, соціальні, культурні, інші умови навчання; основні напрями й перспективи розвитку освіти, педагогічної науки, теорії і практики в галузі техніки, технології, виробництва; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює трудову підготовку учнів вихованців в інтернатних навчально-виховних закладах, що спрямовується на формування практичних умінь і навичок, розвиток творчості дітей, їх здатності примножувати матеріальні цінності. Забезпечує створення необхідних умов для продуктивної праці та розвитку особистості. Організовує трудову діяльність дітей у позанавчальний час, несе персональну відповідальність за охорону їх праці. Своєчасно готує засоби та предмети праці (інструменти, заготовки, матеріали, технологічну документацію), визначає індивідуальні завдання, надає необхідну диференційовану допомогу. Виховує в підопічних працелюбність, повагу та інтерес до різних видів трудової діяльності, морально-вольові якості, дисциплінованість, акуратність у роботі. Сприяє професійному самовизначенню, підготовці дітей до самостійного трудового і життя, до праці в нових соціально-економічних умовах, професійному самовизначенню. Прищеплює та виховує в учнів прагнення збагачувати трудові традиції українського народу. Організовує і проводить обслуговування та ремонт обладнання, техніки. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дітей, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.