Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Перекладач-дактилолог навчальних закладів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Закон України "Про освіту"; Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів"; Державний стандарт спеціальної освіти; дактильно-жестову мову (в обсязі програм із вивчення дактильно-жестової мови для перекладачів-дактилологів); техніку прямого й зворотного перекладу (за умови високої швидкості, чіткості, виразності, пластики, культури та повноти його виконання); українську мову та методологічні основи її побудови; методичні та нормативні матеріали з реабілітації осіб з вадами слуху, спеціальної психології; медичні та технічні аспекти реабілітації глухих і слабочуючих; основи педагогіки; Конвенцію про права дитини.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує синхронний переклад усної мови на дактильно-жестову й навпаки (навчальних занять, телефонних переговорів, теле- та радіотрансляцій, термінових повідомлень, наказів по навчальному закладу, виробничих нарад, зборів, бесід тощо) для глухих, учнів-інвалідів, працівників, забезпечує переклад ділових та побутових особистих розмов між глухими та чуючими особами; консультацій, порад або лекцій спеціалістів (юристів, економістів, бухгалтерів, лікарів, вчителів та інших); театральних, спортивних, культурно-просвітницьких заходів; спеціальних термінів, висловів, слів у формі, найбільш зрозумілій та сприйнятливій для глухих; заходів загального, спеціального та виробничого навчання. Виконує у відповідності до встановлених порядком функції керівника навчальної групи глухих. Розробляє потрібні у роботі перспективні та поточні плани заходів масової та індивідуальної виховної, позакласної, реабілітаційної, культурно-освітньої, оздоровчої та іншої роботи. Надає всебічну можливу допомогу в проведенні заходів з медичної та соціально-трудової реабілітації глухих. Вивчає та аналізує інтелектуальний рівень глухих, подає відповідні пропозиції адміністрації навчального закладу. Контролює відвідування та успішність навчання глухих учнів, виконання ними виробничої практики. Веде встановлену навчальним закладом документацію та облік своєї роботи. Постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації, популяризує серед глухих та чуючи осіб дактильно-жестову мову та проводить вивчення цієї мови. Бере участь у роботі кабінетів мови й читання губами, що сприяє подальшому розвитку залишкового слуху та словесної мови працівників з вадами слуху. Популяризує серед фізичних та юридичних осіб діяльність громадських організацій (об'єднань) глухих.