Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією консультанта психолого-медико-педагогічної консультації - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Закон України "Про освіту"; Конвенцію про права дитини; інші нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання дітей з аномаліями у розвитку; законодавчі й нормативно-правові документи з питань виховання і навчання; основи трудового законодавства; дитячу психологію, вікову фізіологію, цілі, принципи, зміст освіти й виховання; форми, методи, засоби ефективного навчання і виховання, діагностики й корекції психічного розвитку дитини; організації спілкування, психокорекційного процесу, відповідні програмно-методичні, нормативні та рекомендаційні матеріали й документи; індивідуальні характеристики вихованців; соціальні, культурні та інші умови педагогічного процесу; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює консультації та надає консультативну допомогу батькам (особам, які замінюють батьків), педагогам, лікарям, працівникам правоохоронних органів з питань виховання, навчання, корекції і лікування дітей з відхиленнями в розвитку, з порушеннями поведінки, у тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних навчально-виховних закладів. Вивчає відповідні документи на дитину: історію розвитку (хвороби); розгорнуту психолого-медико-педагогічну характеристику зі школи чи іншого дитячого закладу, в якому перебуває дитина; зошити, якщо дитина вчиться, малюнки та робить висновки про характер відхилень в її розвитку. Бере участь у прийнятті колегіальних рішень щодо форми організації колекційного навчання, виховання і лікування дитини з урахуванням її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей, у разі потреби дає рекомендації щодо реабілітації, соціальної адаптації, працевлаштування підлітків. Дає рекомендації щодо навчання дитини в спеціальному навчально-виховному закладі з метою встановлення остаточного діагнозу. Бере участь у складанні розгорнутих висновків психо-медико-педагогічної консультації та рекомендації. Веде встановлену документацію. Постійно підвищує професійний та загальноосвітній рівень. Виконує професійні завдання та обов'язки з додержанням норм етики та моралі.