Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією формувальника медичних препаратів, напівфабрикатів і виробів 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: режим процесу формування медичних препаратів, напівфабрикатів і виробів на автоматичних лініях типу "Кольтон" або "Саронг"; будову і принцип роботи основного та допоміжного обладнання і кондиціонерів; фізико-хімічні властивості матеріалів, які надходять на формування та оцелофанювання, потрібну вологість мас і режим живлення обладнання; правила користування контрольно-вимірювальними приладами і засобами автоматики; призначення препаратів, напівфабрикатів і виробів, які формуються; вимоги до них; реєстрацію параметрів процесу у виробничому журналі; облік вироблення продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Формує медичні препарати, напівфабрикати і вироби на автоматичних лініях типу "Кольтон" або "Саронг". Стежить за ходом технологічного процесу формування та оцелофанювання. Регулює параметри процесу формування (температуру, вологість повітря, режим живлення обладнання) за допомогою контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики. Пускає, зупиняє, налагоджує та обслуговує автоматичні лінії та інше обладнання, арматуру і комунікації, які використовуються в процесі формування. Стежить за нормальною роботою кондиціонерів. Готує у змішувачах масу для формування. Веде записи у виробничому журналі. Готує обладнання до ремонту і приймає з ремонту.