Категорія - Керівники |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Директор центру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність територіального центру; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції територіального центру; основи управління; Кодекс законів про працю; основи економіки; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Забезпечує відповідно до Положення про територіальний центр роботу структурних підрозділів, що входять до складу центру, і несе повну відповідальність за стан їх роботи. Організовує роботу територіального центру з виявлення малозабезпечених громадян похилого віку та одиноких непрацездатних громадян разом з представниками закладів охорони здоров'я, житлово-комунальних підприємств, громадських організацій. Забезпечує обстеження їхніх матеріально-побутових умов проживання, визначення потреби в одержанні матеріальної, натуральної, побутової та медико-соціальної допомоги, наданні різних видів послуг на підставі акта обстеження, медичної карти (висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування), особистої заяви. Забезпечує укладання договору з громадянином, у якому передбачаються види послуг, що надаватимуться відділенням соціальної допомоги, здійснює підготовку особової справи громадянина, який приймається на обслуговування. Здійснює контроль плану роботи територіального центру згідно з потребами громадян, складає графіки із встановлення періодичності і термінів надання послуг відділенням соціальної допомоги, встановлює зв'язок з підприємствами, установами, організаціями, в яких працювали громадяни, для надання різних видів послуг, залучає до роботи громадські, приватні установи, організовує окремих громадян до пожертвувань тощо. Інформує управління соціального захисту населення про стан обслуговування громадян, веде облік, складає і подає звітність за встановленою формою. Забезпечує виконання законів України, постанов, наказів, розпоряджень, нормативних документів органів вищого рівня щодо соціального захисту населення. Здійснює добір, раціональну розстановку, підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу, створює сприятливий психологічний клімат у колективі. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділу з обумовленням їх взаємозамінності. Затверджує посадові (робочі) інструкції та забезпечує додержання правил внутрішнього трудового розпорядку. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.