Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Фахівець із соціальної допомоги вдома I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця із соціальної допомоги вдома II категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; акти законодавства, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності органів соціального захисту; основи трудового законодавства; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у виконанні покладених на відділення соціальної допомоги вдома завдань. Виявляє одиноких непрацездатних громадян, які живуть у зоні обслуговування, та тих, які потребують соціальної підтримки. На підставі особистої заяви громадянина, карти медичного огляду, акта обстеження матеріально-побутових умов проживання одинокого непрацездатного громадянина визначає характер та обсяг обслуговування, якого він потребує. Надає допомогу під час оформлення документів для прийняття на обслуговування нестаціонарними та стаціонарними установами органів соціального захисту населення для опіки та піклування, на отримання матеріальних та натуральних видів допомоги, пільг та переваг. Сприяє госпіталізації в лікувальні установи. Підтримує зв'язки з трудовими колективами, де раніше працювали громадяни, які потребують допомоги, ветеранськими організаціями, благодійними фондами, іншими громадськими організаціями з метою надання допомоги громадянам похилого віку та інвалідам. Надає необхідні консультації із соціальних питань. Надає допомогу під час вирішення питань, що пов'язані з організацією надання соціальних послуг тим, хто її потребує, у тому числі у вигляді ремонту житла, забезпечення паливом, одягом, безкоштовним харчуванням. Контролює своєчасне, повне та якісне виконання послуг підприємствами, закладами, установами, організаціями тощо, що виконують послуги за замовленням чи зверненням одиноких громадян. Своєчасно інформує медичну установу, начальника відділення соціальної допомоги про зміни в стані здоров'я одиноких непрацездатних громадян для надання необхідної допомоги, внесення змін у періодичність обслуговування або організації стаціонарного лікування чи влаштування на постійне місце проживання до будинку-інтернат) (пансіонату) за профілем захворювання. Аналізує стан матеріально-побутового забезпечення та в разі потреби сприяє його поліпшенню в установленому чинним законодавством порядку. Спільно з підприємствами житлово-комунального господарства, місцевими органами державної влади організовує поховання померлих одиноких громадян, які ним обслуговувались. Щомісяця складає за встановленою формою звіт про виконану роботу. Своєчасно та точно виконує розпорядження, вказівки й окремі доручення своїх керівників. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.