Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Слюсар-ремонтник 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-ремонтника 6 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструктивні особливості, гідравлічні та кінематичні схеми складного та особливо складного устаткування, яке ремонтує; методи діагностики, ремонту, складання та монтажу, перевірки на точність та випробування відремонтованого устаткування; допустимі навантаження на працюючі деталі, вузли, механізми устаткування та профілактичні заходи щодо запобігання несправностям; технологічні процеси ремонту, випробування та здавання в експлуатацію складного і особливо складного устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує діагностику, профілактику та ремонт особливо складного устаткування в гнучких виробничих системах. Усуває відмови устаткування під час експлуатації з виконанням комплексу робіт з ремонту і налагодження механічної, гідравлічної та пневматичної систем.