Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструктивні особливості, кінематичні і електричні схеми сільськогосподарського устаткування, комбайнів і тракторів, технологічного і діагностичного устаткування, яке обслуговує; методи ремонту і складання; правила контролю на точність та випробування після ремонту; допустимі навантаження на деталі, вузли і механізми, які працюють; методи і заходи діагностування сільськогосподарських комбайнів, тракторів і устаткування; способи повного відновлення та зміцнення спрацьованих деталей; методику узагальненої та поелементної перевірки механізмів і вузлів машин; можливі несправності стендів і приладів, способи їх виявлення і усунення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Ремонтує, складає, відновлює, регулює, виконує комплексні випробування та здає згідно з технічними умовами експериментальні та унікальні трактори, в тому числі енергонасичені, та сільськогосподарські комбайні. Ремонтує, виконує технічне обслуговування, налагоджує і регулює особливо складні машини і устаткування тваринницьких ферм і комплексів. Діагностує складні, особливо складні трактори, сільськогосподарські комбайни, машини та устаткування на стендах, автоматизовані установки окремими електронними, механічними, гідравлічними і іншими приладами і системами згідно з технологією і бере участь в їх ремонті і складанні.

Приклади робіт
Клапани запобіжні гідросистеми комбайнів - регулювання. Комбайни - перевірка і регулювання зазору між бичем барабану і декою, між пальцями пальчикового механізму та обшивкою корпусу жниварки. Коробки передач тракторів автоматичні - складання, регулювання, випробування. Кути випередження впорскування (подавання) палива насосами - регулювання. Механізми вивантаження копни комбайнів - ремонт і регулювання. Механізми очищення зерна комбайнів - ремонт і регулювання. Механізми зрівноважування корпусу жниварки комбайнів - перевірка і регулювання. Устаткування комбікормових цехів - ремонт, регулювання лінії дистанційного керування, автоблокування і сигналізації. Устаткування цехів амідокарбамідних домішок - ремонт і регулювання. Форсунки - регулювання.