Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та призначення складних електромашин, електроапаратів та електроприладів; складні електромонтажні схеми з'єднань деталей та вузлів; технічні умови на випробування відремонтованих електромашин, електроапаратів та електроприладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розбирає, ремонтує і складає складні деталі та вузли електромашин, електроприладів і електроапаратів в умовах тугих та ковзних посадок. З'єднує деталі і вузли електромашин, електроапаратів і електроприладів за складною схемою. Заземлює та занулює електросилові установки. Випробовує відремонтовані електромашини, електроапарати та електроприлади. Складає дефектні відомості.

Приклади робіт
Камери дугогасильні - розбирання, ремонт і складання. Колектори тягових генераторів тепловозів, тягоелектродвигунів та допоміжних машин - жолобування. Коробки паророзподільні, лопатки робочих коліс турбогенераторів паровозів - розбирання, ремонт, складання. Панелі, щити з апаратурою - знімання, установлення. Пластини якорів колекторні електромашин - паяння "півників". Полози струмоприймачів - складання нових і ремонт з виправлянням на оправці. Розрядники всіх типів - ремонт, випробування. Рами верхні і нижні струмоприймачів - виготовлення. Реактори згладжувальні тягових електродвигунів та допоміжних електромашин, якорі електромашин, контролери, приводи групових перемикачів, реле всіх типів - знімання, установлення. Схеми монтажні - складання, виготовлення. Струмоприймачі, фазорозщеплювачі електровозів - знімання, установлення. Турбогенератори, відцентрові регулятори турбогенераторів паровозів - знімання, установлення. Установки мотор-вентиляційні вагонів - знімання, установлення. Установки-протипожежні - огляд, розбирання, ремонт, складання, перевірка. Шестірні валів тягових двигунів, вали і колектори електромашин всіх систем - випресування. Щітки електромашин - притирання і регулювання. Ящики лінійних і мостових контакторів, блоки резисторів - установлення.