Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 8-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 7 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструктивні особливості особливо складної унікальної електронної апаратури і приладів; контрольно-вимірювальні прилади і стенди для діагностування; основи побудови логічних схем, реалізація їх на елементній базі, методи перевірки і усунення несправностей окремих блоків пристроїв ЕОМ.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Діагностує, випробовує та регулює особливо складну унікальну електронну апаратуру і прилади. Виконує пусконалагоджувальні роботи автоматичного керування рухом і гальмуванням рухомого складу із застосуванням пристроїв на основі обчислювальної техніки, виявляє і усуває дефекти сполучання електросхеми вагону з системою автоматичного регулювання швидкості.

Приклади робіт
Апаратура електронна - налагодження, регулювання, випробування. Електроустаткування локомотивів, вагонів - контроль параметрів за допомогою автоматизованої системи (типу "АСКД"). Машини електричні локомотивів і вагонів - оцінка якості комутації, контроль параметрів за допомогою автоматизованих систем (типу "Тестер-ЕМ", "АСКД-ЕМ"). Прилади безпеки, які мають мікропроцесорну елементну базу, - діагностування, випробування і регулювання. Трансформатори струму - перевірка струморозподілення.