Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та конструктивні особливості складних перевантажувальних машин і двигунів різних типів, які ремонтує; взаємодію вузлів і деталей; причини зношення сполучених деталей, способи виявлення та усунення; технічні умови на ремонт, складання, випробування та регулювання складного перевантажувального устаткування; принцип роботи та будову електричних машин та пускорегулювальної апаратури перевантажувального устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує капітальний та середній ремонт складного перевантажувального устаткування. Монтує і демонтує вузли і агрегати будь-якої маси на різній висоті. Виконує слюсарне оброблення і доводить деталі за 6 - 7-м квалітетами (1 - 2-м класами точності). Визначає на слух несправності в роботі двигунів внутрішнього згоряння та усуває їх.

Приклади робіт
Автонавантажувачі, електронавантажувачі та інші спеціальні трюмні, складські та вагонні машини - капітальний ремонт та випробування. Гідроциліндри, пристрої, гальмові та фрикційні розгальмовувачі - капітальний ремонт, випробування. Грейфери і інші навісні змінні вантажозахоплювальні органи для кранів, авто- та електронавантажувачі в - капітальний ремонт та випробування. Двигуни внутрішнього згоряння - капітальний ремонт з укладанням колінчастих та розподільних валів, ручним калібруванням шийок валів, регулюванням блокувальних пристроїв; знімання та установлення на фундамент, випробування. Компресори, пневмо- та гідроциліндри - капітальний ремонт та випробування. Крани портальні, мостокабельні, гусеничні, залізничні, плавучі, автомобільні, пневмоколісні, мостові перевантажувачі - капітальний ремонт вузлів і агрегатів, механізмів підіймання вантажу, зміни вильоту стріли, повороту, пересування; демонтаж і монтаж стріл дерикового типу та зрівноваженої прямої стріли. Машини парові і котли - капітальний ремонт, регулювання паророзподілення та випробування. Перевантажувачі пневматичні - капітальний ремонт повітродувок та шлюзових затворів, налагодження і регулювання. Конвеєри стрічкові, скребкові, пластинчасті, норії та живильники - капітальний ремонт і випробування.