Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову, конструкцію та принцип дії вентиляційно-зволожувальних установок та приладів автоматичного регулювання; параметри вологості та температуру в виробничих цехах; правила встановлення та заряджання психрометрів; правила користування таблицями для визначення показань вологості повітря; режим чищення вентиляційно-зволожувальних установок; правила стропування, підіймання та переміщення вантажів найпростішими вантажопідіймальними засобами, якими керують з підлоги.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Регулює системи вентиляції та кондиціонування для підтримки заданої температури та вологості повітря у виробничих цехах за допомогою приладів та психрометричних таблиць. Оглядає, чистить та бере участь в ремонті вентиляторів, форсунок, калориферів і насосів, стежить за станом та роботою приладів автоматичного регулювання. Заміняє форсунки, які неправильно працюють, та перезаряджає психрометри. Веде журнал для записування показань психрометрів в установлений час. Пускає та зупиняє вентиляційні та зволожувальні установки. Виконує вантажно-розвантажувальні роботи під час перевезення труб до місця монтажу.