Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Провідний біолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією біолога I категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: технологію виробництва; технологічне та лабораторне обладнання і правила їх експлуатації; методики аналізів, які провадяться; стандарти, технічні умови, а також положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та контролю продукції; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції; основи трудового законодавства; правила ведення технологічної документації; правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує правильну організацію всієї роботи з бактеріологічного контролю готової продукції, субстанцій, допоміжних матеріалів, сировини і напівфабрикатів, мікробіологічної чистоти виробництва. Забезпечує якісний зміст складу біологічного матеріалу під час досліду і збереження його. Контролює мікробну забрудненість випущеної продукції відповідно до вимог нормативно-технічної документації (НТД), а також сировини, матеріалів, особисту гігієну персоналу, виробничих приміщень, повітря, апаратури, обладнання. Контролює режим і якість стерилізації препаратів, спецодягу, посуду тощо. Якісно і своєчасно оформляє результати аналізів за існуючими формами, досліджує причини відхилень від норми. Заносить своєчасно всі записи в робочі журнали встановленої форми і доводить до відома службу цеху про результати біологічних аналізів. Бере участь у розробленні НТД з метою забезпечення випуску нестерильних лікарських засобів. Здійснює виготовлення стандартних розчинів ерізіміну, цимаріну та інших реактивів, які необхідні для біологічного оцінювання готової продукції та препаратів. Складає заявки на необхідне обладнання, інвентар, посуд, прилади, біологічний матеріал. Стежить за технічним станом і утримує в порядку лабораторію, обладнання і прилади. Забезпечує застосування безпечних прийомів праці, виконує правила експлуатації обладнання. Дотримується виробничої і службової дисципліни.