Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: принцип роботи електромашин, електроприладів і електроапаратів рухомого складу, які обслуговує; призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; способи прокладання проводів; прості електромонтажні схеми з'єднань деталей і вузлів; правила вмикання і вимикання електричних машин і приладів; основи електротехніки та технології металів в обсязі роботи, яку виконує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розбирає, ремонтує і складає прості вузли, апарати і арматуру електроосвітлення із застосуванням простих ручних пристроїв і інструментів. Очищає, промиває, протирає, і продуває стисненим повітрям деталі і прилади електроустаткування. Виготовляє нескладні деталі із сортового матеріалу. З'єднує деталі та вузли електромашин, електроприладів за простими електромонтажними схемами. Установлює з'єднувальні муфти, трійники і коробки.

Приклади робіт
Апарати і машини електричні - продування. Вимикачі електроосвітлення - знімання і установлення. Жалюзі вентиляції вагонів - знімання і установлення. Електролампи, плафони - знімання і установлення. Ізолятори опорні апаратів і шин - знімання і установлення. Кожухи і щити огорожі - знімання і установлення. Кришки якірних підшипників електричних машин - знімання. Муфти (пакети) з'єднань валів генератора і інших електричних машин - розбирання. Номератори вагонів - знімання і установлення. Панелі резисторів - розбирання. Підшипники електричних машин - заправляння змазкою. Пускачі магнітні, електромагніти гальмові - ремонт. Роз'єднувачі - знімання і установлення. Щити і панелі (розподільні, силові і групові) - знімання і установлення.