Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Слюсар із збирання металевих конструкцій 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря із збирання металевих конструкцій 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: призначення різних складних металоконструкцій; умови експлуатації підіймально-транспортних пристроїв, методи визначення їх надійності; механічні властивості основних металів; допустимі зусилля на розтяг, згин, стиск; механічні характеристики підіймальних механізмів, які застосовує; заходи виконання такелажних і зварювальних робіт; порядок організації робіт зі складання складних і відповідальних металоконструкцій; способи розмічання складних розгорток.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає особливо складні і відповідальні вузли металоконструкцій під зварювання і клепання за кресленнями і складальними схемами з застосуванням універсальних і спеціальних пристроїв і шаблонів. Розмічає місця під установлення особливо складних та відповідальних базових деталей і вузлів металоконструкцій. Нівелює і вивіряє складені металоконструкції. Будує прості геометричні фігури за складальними схемами та ескізами. Складає експериментальні і унікальні вузли металоконструкцій. Виконує гідравлічні та пневматичні випробування особливо складних і відповідальних вузлів металоконструкцій, які працюють під тиском. Усуває дефекти, що виявлені після випробування особливо складних вузлів металоконструкцій.

Приклади робіт
База екскаватора - складання. Баки водонапірні, газоповітроводи, бункери і димові труби - складання. Баки циліндричні та інші посудини, які працюють під тиском понад 30 МПа (300 кгс/скв.м) - складання і гідровипробування. Балки головні і кінцеві мостових кранів - складання. Барабани: вуглерозмельних, рудорозмельних млинів, шахтних машин - складання. Вагоноперекидачі - складання. Взірці тренажерів, які призначені для навчання робітників (кранівників і ліфтерів), - виготовлення, складання, регулювання і випробування. Башти і рами черпакові земснарядів - виготовлення деталей. Ворота шлюзові - складання. Екскаватори крокуючі великої потужності - складання. Кожухи зі спецсталей тонкостінні телескопічні - складання. Конструкції будівельні - складання контрольне та укрупнене, вивіряння. Конструкції металеві (ферми, колони, стропила, блоки, кожухи) - складання, перевірка всіх конструкцій. Конструкції мостів - складання. Контейнери вантажністю понад 0,5 т та засоби організаційного оснащення з механічним, телескопічним і іншими приводами руху або підіймання вантажів - виготовлення, складання. Копри шахтні - виготовлення деталей. Корпуси електрофільтрів - складання. Корпуси цементних, металургійних і інших печей складних конструкцій - перевірка повного складання. Крани вантажністю понад 100 т - складання конструкцій та окремих вузлів. Механізми повороту екскаваторів, перевантажувачів, портальних кранів - складання контрольне. Насадка сушильних апаратів - монтаж в корпус. Оснастка технологічна, яка призначена для виготовлення, складання і випробування дослідних взірців - виготовлення. Печі для термічного оброблення - виготовлення деталей та монтаж. Печі мартенівські - складання металоконструкцій. Підігрівачі високого тиску - складання. Плити автоматичних фільтрпресів - складання. Реактори, автоклави, багатокамерні тунельні сушила - складання. Резервуари під високий тиск - складання. Секції корпусу елеватора - складання. Снаряди і установки землесосні продуктивністю до 300 куб.м/г - складання. Стелажі особливо складні, стільці і крісла з переміщенням в трьох площинах - виготовлення, складання, випробування. Ферми екскаватора А-подібні - загальне складання. Фільтрпреси автоматичні - загальний монтаж. Цистерни - складання.