Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Слюсар-інструментальник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-інструментальника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструктивні особливості складного спеціального та нормального інструменту та пристроїв; всі види розрахунків та геометричних побудов, необхідних при виготовленні особливо складного інструменту, деталей та вузлів; способи термооброблення точного контрольного інструменту та матеріалів, які застосовує; вплив температури на показання вимірювань інструменту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виготовляє, регулює, ремонтує великі особливо складні та точні відповідальні інструменти та пристрої (спеціальні та розподільні головки, прес-форми, штампи, кондуктори, зварювальні установки, вимірювальні пристрої тощо), шаблони з великою кількістю зв'язаних між собою розмірів, які потребують оброблення за 6 - 7-м квалітетами (1 - 2-м класами точності). Доводить, притирає та виготовляє деталі з фігурними контурами за 5-м квалітетом (1-м класом точності) та параметром Ra 0,16-0,02 (10 - 13-м класами чистоти оброблення). Перевіряє пристрої та штампи в умовах експлуатації.

Приклади робіт
Апарати нумераційні (не ротаційного типу) - виготовлення внутрішніх та зовнішніх корпусів. Головки нарізні, полірувальні та розточувальні - розмічання, приганяння до та після загартування, складання, випробування та усунення дефектів. Головки різенарізні - налагодження та складання. Гребінки та храповики - виготовлення. Зубоміри оптичні - ремонт та випробування. Калібри конусні для виміряння зовнішнього та внутрішнього конусів довжиною до 500 мм - повне виготовлення та доведення після загартування. Калібри радіусні набірні пазові особливо складної конфігурації - доведення. Калібри, штампи, кондуктори, пристрої для фрезерування гребінок - виготовлення. Колеса нумераційні - слюсарне оброблення. Косинці контрольні - доведення. Лінійки контрольні та робочі довжиною понад 6 м шабрування з суворим дотриманням паралельності сторін. Мікрометри індикаторні - повний ремонт. Плити розмічальні контрольні складені розміром до 1500 х 1500 мм - шабрування та складання. Прес-форми складні для лиття під тиском - розмічання, доведення, складання та випробування. Прилади для заміру кутів - складання, доведення та випробування. Рамки та сухарі контрольні для плоских розтискних плашок та клупів - виготовлення під загартування та доведення після загартування. Сейфи, вогнетривкі шафи - чищення, змащування та реконструкція контрольного замка, виготовлення одноборідкових ключів. Шаблони з тупим кутом 170 град. та більше між двома прямими ділянками - слюсарне оброблення та доведення. Шаблони модульні з модулем понад 1 до 1,5 - доведення. Шаблони складні та контршаблони з кількістю радіусів понад три та дотичними - повне виготовлення та доведення після загартування. Штампи складні багаторівчакові комбіновані - капітальний ремонт, складання, випробування.