Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Слюсар-інструментальник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-інструментальника 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію, призначення та правила застосування відповідальних та унікальних контрольно-вимірювальних приладів, інструментів та пристроїв, а також найбільш раціональні способи їх виготовлення, оброблення, випробування, регулювання та ремонту в межах 1 - 5-го квалітетів (0 - 1-го класів точності), способи зміцнення робочих поверхонь вимірювального інструменту хромуванням, електроіскровим обробленням тощо.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає, доводить та ретельно обробляє особливо точні та складні унікальні прес-форми, штампи, пристрої, інструменти, прилади та дослідні нумераційні апарати. Виготовляє особливо точні, складні та відповідальні лекала з розташуванням площин в різних проекціях з додержанням розмірів за 1 - 5-м квалітетами (0 - 1-м класами точності) та параметром Ra 0,04-0,01 (12 - 14-м класами чистоти оброблення). Розмічає та креслить будь-які складні вироби. Виконує термооброблення (загартування, цементація) деталей та інструментів та доводить відповідно до технічних умов. Регулює оптичні прилади (кутоміри, оптиметри, компаратори тощо).

Приклади робіт
Апарати нумераційні дослідні - складання та регулювання. Апарати нумераційні (ротаційного типу) - виготовлення внутрішніх та зовнішніх корпусів. Калібри конусні для вимірювання зовнішнього та внутрішнього конуса довжиною понад 500 мм - повне виготовлення та доведення після загартування. Лекала та контрлекала багатокутні - повне виготовлення та доведення після загартування. Лекала та контрлекала для перевірки кроку різьби (дрібні) - повне виготовлення та доведення після загартування. Плити контрольні - шабрування за методом трьох плит. Плитки плоскопаралельних кінцевих мір (Йогансона) - остаточне доведення після загартування. Прес-форми особливо складні багатогранні та багатомісні 6 - 7-го квалітету (1 - 2-го класу точності) - повне слюсарне оброблення до та після загартування. Пройми закритого типу - повне виготовлення та доведення після загартування. Пуансони та матриці для штампування костильків - виготовлення. Сейфи та вогнетривкі шафи - розкриття вогнетривких шаф та внутрішніх ящиків сейфів вітчизняного виробництва з різними типами замків: ремонт, чищення, змазування та реконструкція замків всіх систем; виготовлення комплекту цугольд складних профілів з виготовленням особливо складних ключів до вогнетривких шаф та сейфів всіх систем; виготовлення нової поворотної ручки з установленням її на місце. Фільєри різні загартовані - повне виготовлення. Шаблони та контршаблони модульні до модуля 1 - повне виготовлення та доведення після загартування. Шаблони та контршаблони особливо складної конфігурації зі сполученням багатьох радіусів та дотичних - повне виготовлення та доведення після загартування. Штампи великих габаритів комбіновані, складної конфігурації - виготовлення, капітальний ремонт, випробування та здавання. Штампи компаундні для вирубання з жерсті якоря, ротора та статора електромашин - остаточне слюсарне оброблення, складання та випробування.