Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Слюсар-інструментальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-інструментальника 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: елементарні геометричні та тригонометричні залежності та основи технічного креслення; будову металообробних припилювальних та довідних верстатів, які застосовує; правила застосування довідних матеріалів; властивості інструментальних та конструкційних сталей різних марок; будову та правила застосування контрольно-вимірювальної апаратури та приладів; вплив температури деталі на точність вимірювання; способи термічного оброблення інструментальних та конструкційних сталей; допуски та посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення); припуски для доведення з урахуванням деформації металу під час термічного оброблення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виготовляє та ремонтує інструмент та пристрої середньої складності прямолінійного та фігурного контуру (різці фасонні, фрези набірні, розвертки розтискні, штангенциркулі, штампи, кондуктори та шаблони). Виготовляє складний та точний інструмент та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки та шаблонів. Виконує слюсарне оброблення деталей за 8 - 11-м квалітетами (3 - 4-м класами точності) з застосуванням універсальної оснастки. Розмічає та креслить фігурні деталі (вироби). Виконує термічне оброблення деталей. Доводить інструмент та рихтує вироби, які виготовляє. Виготовляє складні та особливо складні інструменти та пристрої разом зі слюсарем-інструментальником вищої кваліфікації.

Приклади робіт
Апарати нумераційні - виготовлення штифтів, гвинтів, костильків. Борштанги з діаметром понад 60 мм та довжиною понад 1000 мм, різцетримачі, патрони для свердлильних верстатів - повне слюсарне оброблення. Деталі УСП - розмічання, свердління та нарізання різьби. Домкрати гвинтові, фрезерні головки - слюсарне оброблення деталей та складання. Дрилі та тріскачки - ремонт. Інструменти пневматичні - слюсарне оброблення та складання. Калібри квадратні та шпонкові - доведення. Клейма - виготовлення. Клупи для плоских розсувних плашок різних розмірів та копіри нескладні - виготовлення. Ключі шестигранні, зіркові з закритим зівом - припилювання за шаблонами або калібрами після довбальної операції. Кондуктори прості - виготовлення та складання. Косинці контрольні з периметром до 500 мм - виготовлення з суворим дотриманням кутів. Кулачки до токарно-револьверних автоматів - виготовлення. Лещата паралельні верстатні - виготовлення. Лінійки перевірні лекальні ножеподібні - повне слюсарне оброблення з доведенням після шліфування. Мікрометри з ціною поділки 0,01 мм - розбирання, доведення мікрогвинта, площин п'ятки, гайки, а також складання та перевірка за плоскопаралельними стеклами, кінцевими мірами та інтерференційними стеклами. Оправки комбіновані складні - складання. Патрони універсальні та цангові - ремонт, складання та регулювання. Плити розмічальні, контрольні, перевірні розміром 1000 х 1500 мм - шабрування та перевірка. Пружини циліндричні - слюсарне оброблення. Розвертки розсувні всіх розмірів, рейсмуси - слюсарне оброблення. Різці загартовані прості - доведення за шаблонами. Сейфи та вогнетривкі шафи - дрібний ремонт, виготовлення болтів. Тримачі складні для плоских нарізних гребінок - розмічання з приганянням замка по нарізній гребінці. Шаблони для одночасного виміряння пазів, довжин, висот, радіусів, ступінчастих деталей - виготовлення та доведення після загартування. Шаблони для перевірки профілю зуба - обпилювання та доведення за допомогою контр-шаблонів. Штампи згинальні, прес-форми та пристрої середньої складності - слюсарне оброблення, складання та установлення на прес. Штихмаси та плоскі калібри - доведення.