Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник служби забезпечення та контролю польотів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідно до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у галузі цивільної авіації на посадах керівників нижчого рівня: для магістра не менше 3 років, спеціаліста не менше 5 років. Післядипломна освіта у галузі управління. Наявність свідоцтва (сертифіката) та допуску на право здійснювати професійну діяльність.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, Повітряний кодекс України; акти законодавства, що стосуються діяльності авіаційного транспорту; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної авіаційної адміністрації, відповідні документи Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють діяльність відповідної служби цивільної авіації; основні засади забезпечення та контролю польотів; правила радіообміну з екіпажами повітряних суден; типи повітряних суден та порядок їх обслуговування; правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден; основи трудового законодавства, економіки, організації праці та управління; номенклатуру ділової документації та порядок її ведення; правила ділового етикету; іноземну мову в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп'ютері; правила охорони праці, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує діяльністю служби, розподіляє обов'язки між працівниками за напрямами роботи, очолює та контролює їх роботу. Організовує своєчасне та якісне виконання покладених на службу завдань щодо забезпечення контролю за польотами, впровадження нових технологій для підвищення ефективності роботи служби. Аналізує та оцінює стан підготовки працівників служби та технічного забезпечення для здійснення контролю польотів. Організовує отримання експлуатантом необхідної інформації та документів для здійснення польотів. Створює умови та забезпечує належне збереження у робочому стані приладів, устаткування, спорядження, засобів контролю, що закріплені за службою. Проводить роботу з пошуку та використання додаткових резервів для забезпечення та контролю польотів, дотримання експлуатантами вимог відповідних документів. Організовує роботу та забезпечує ефективну взаємодію служби з іншими підрозділами експлуатанта та відповідними службами аеропортів, що забезпечують і контролюють виконання польотів. Контролює забезпечення працівників служби нормативно-правовою та інструктивною документацією, відповідним технічним устаткуванням щодо регулювання польотів, накопичення та аналізу льотної інформації і внесення її до банку даних. Забезпечує виконання підпорядкованими працівниками наказів, розпоряджень, інших нормативно-правових документів. Контролює виконання заходів, спрямованих на підвищення продуктивності та якості праці персоналу служби. Бере участь у вирішенні кадрових питань служби та подає відповідні пропозиції керівництву. Вживає заходів щодо підвищення кваліфікації працівників служби. Контролює ведення відповідної облікової документації. Приймає рішення щодо заохочення працівників, накладення дисциплінарних стягнень за порушення дисципліни, проводить виховну роботу серед працівників служби. Контролює виконання працівниками служби правил охорони праці та пожежної безпеки.