Категорія - Професіонали |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Експерт аеронавігаційної інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у галузі авіації - не менше 10 років, крім того, - не менше 5 років на командно-льотних посадах. Володіння англійською мовою.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України; керівництво з виконання польотів у цивільній авіації України, постанови, накази, інструкції, розпорядження та інші керівні документи Міністерства транспорту України та Державного департаменту авіаційного транспорту; стандарти та рекомендовану практику Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО); вимоги Міжнародного стандарту серії ICO 9000 щодо якості аеронавігаційної інформації та Державного стандарту України; постанови, розпорядження, накази, методичні нормативні та інші керівні матеріали з управління якістю продукції, а також методи повітряної навігації на усіх етапах польоту повітряних суден та загальні принципи роботи аеронавігаційного обладнання повітряних суден та методів його використання; правила користування персональним комп'ютером.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у розробленні та супроводженні документів щодо системи якості; розробляє та супроводжує стандарти служби аеронавігаційної інформації; виконує експертизу створюваних документів аеронавігаційної інформації та документів нормативного характеру щодо аеронавігаційної інформації; проводить аналіз забезпечення якості і подає звіти для вжиття коригуючих заходів стосовно якості документів аеронавігаційної інформації; веде супровід документів, які стосуються системи якості в службі аеронавігаційної інформації, зберігає звіти аналізів якості аеронавігаційної інформації, створюваних під час внутрішніх перевірок якості; бере участь у розробленні, удосконаленні і впровадженні системи управління якістю та створенні стандартів і елементів якості, бере участь у контролі їх додержання; вивчає причини, що викликають погіршення якості продукції (робіт та послуг), випуск браку, і бере участь у розробленні і впровадженні заходів до їх усунення; вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід з розроблення і упровадження систем управління якістю; бере участь у створенні стандартів служби з управління якістю, в атестації якості продукції; бере участь у розробленні методик та інструкцій з поточного контролю якості робіт у процесі виготовлення продукції; бере участь у контролі виконання заходів за результатами державного нагляду, міжвідомчого та відомчого контролю за упровадженням і додержанням стандартів і технічних умов з якості продукції; веде облік і складає звітність про діяльність Служби у сфері управління якістю продукції.