Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник прожарювання 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника прожарювання 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості каталізатора, окисів металу та інших; вимоги до продукції; суть і правила регулювання технологічного процесу; технологічний режим; правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес прожарювання каталізатора, окисів металу у виробництві синтетичного каучуку, феритових порошків, пігментів для художніх фарб та червоного залізноокисного пігменту (в обертових печах безперервної дії) або процес прожарювання у виробництві дикетену, карборунду, нікелевого каталізатора, амідопірину та плазмоциду, або прожарює метатитанову кислоту у виробництві двоокису титану, а також веде процес прожарювання каталізаторів, селікагелевого носія та інших продуктів в електропечах і печах шахтного типу, веде процес прожарювання солей або вугілля в муфелях або ретортах в хіміко-фармацевтичній промисловості з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Завантажує сировину та напівпродукти в активатори. Регулює температуру топки, подавання повітря, відбір активованого каталізатора, окисів металів або інших продуктів за допомогою контрольно-вимірювальних приладів і а результатами хімічних аналізів. Обслуговує активатори, топки, елеватори, теплообмінники, бункери, печі різних систем. Відбирає проби.